Topics: HD Wildfire

Price Update | HTC ปรับราคาลงมา รองรับรุ่นใหม่ที่จะออกเดือนพฤษภาคมนี้ ^^

BY Sylenth on 22/02/11     Tags: HD Wildfire, HTC, HTC Desire, HTC Desire HD, Price Update

หลังจากงาน MWC ผ่านไป กองทัพมือถือรุ่นใหม่ก็เข้ามา ในขณะนี้ตลาดก็เริ่มปรับตัวรับกับของใหม่ๆเข้ามา

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.