Topics: Happy New Year

ซะงั้น : Apple ยกเลิกการแจก 12 Days of Gifts ในปีนี้หลังจากทำติดต่อกันมากว่า 6 ปี

BY FrEeDoMmM on 29/12/14     Tags: Apple, Happy New Year

กิจกรรม 12 Days of Christmas หรือ 12 Days of Gifts เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสยาวไปจนถึงปีใหม่ของทาง Apple

สวัสดีปีใหม่ เเละทิศทางของเว็บต่อไปในปีหน้า

BY Sylenth on 30/12/11     Tags: Happy New Year

ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าที่เข้าเว็บมาตั้งเเต่สมัยเดือนกุมภาพันธ์

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.