Topics: HandStand

HandStand เคส iPad หมุนสวิงบนฝ่ามือ

HandStand เคส iPad หมุนสวิงบนฝ่ามือ

Handstand เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะเป็นเคสช่วยป้องกัน iPad ของคุณให้ปลอดภัย ไม่เพียงเท่านั้นที่ด้านหลังของมันยังมาพร้อมกับสายรัดที่สามารถสอดมือเข้า ไป เพื่อใช้ประคองถือได้อย่างมั่นคง ไม่หลุดง่าย ที่สำคัญมันยังได้รับการออกแบบให้สามารถหมุน iPad ได้โดยรอบอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถปรับการใช้...