Topics: Gorilla Glass 5

เปิดตัวกระจกหน้าจอ Gorilla Glass 5 ป้องกันจอแตกจากความสูงถึง 1.6 เมตร Samsung Galaxy Note 7 ใช้เป็นรุ่นแรก !!

BY nayvardar on 25/07/16     Tags: Gorilla Glass 5, Samsung Galaxy Note 7

ไม่กี่วันที่ผ่านมา Corning ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีกระจกหน้าจอสุดแกร่งเวอร์ชั่นล่าสุด Gorilla Glass 5

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.