Topics: Gorilla Glass 2

กระจกถึกเวอร์ชันสอง! เตรียมพบกับ Corning Gorilla Glass 2 ในงาน CES 2012

กระจกถึกเวอร์ชันสอง! เตรียมพบกับ Corning Gorilla Glass 2 ในงาน CES 2012

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับ Corning Gorilla Glass หรือกระจกลิงอย่างที่หลายคนเรียกกัน ที่ตอนนี้มีหลายเจ้าเอาไปใช้งานกันเป็นล่ำเป็นสันกว่า 30 แบรนด์ กว่า 575 โมเดล และมากกว่า 500 ล้านเครื่องทั่วโลก ล่าสุดแม้แต่กระจกก็จะมีรุ่นใหม่แล้วนะ! เจ้า Gorilla Glass 2 นี้ คาดว่าจะได้เห็นกันในงาน CES 2012 วันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้เป็นแน่...