Topics: glass

Gorilla Glass รู้จักกันมั้ย กระจกแข็งแห่งอนาคต

Gorilla Glass รู้จักกันมั้ย กระจกแข็งแห่งอนาคต

ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของ iPhone 4, Samsung Galaxy S, Dell Streak หรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กระจกจอชนิดเดียวกันนี้ คงจะรู้ดีว่ามันแข็งแรงทนทานขนาดไหน ใช่แล้ว ผมกำลังพูดถึง Gorilla Glass อยู่นั่นแหละ แต่ว่าเรารู้จักเบื้องหลัง หรือบริษัทผู้ที่สร้างมันขึ้นมามากแค่ไหน Corning คือชื่อของบริษัทที่ผลิตเจ้ากระจกชนิดนี้ขึ้นมา...