Topics: Gear

หลุดรูปแอพลิเคชัน Samsung Gear Manager สำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์เข้ากับสมาร์ทโฟน

หลุดรูปแอพลิเคชัน Samsung Gear Manager สำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์เข้ากับสมาร์ทโฟน

ก่อนที่จะถึงงานเปิดตัวของใหม่จาก Samsung ในวันที่ 4 กันยายนนี้ ก็ดูเหมือนกับว่า Samsung เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทวอทช์ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าได้มีรูปแอพลิเคชัน Samsung Gear Manager หลุดออกมา ซึ่งไว้ทำหน้าที่ในการแพร์ตัวสมาร์ทวอทช์เข้ากับตัวสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันด้วย NFC หรือจะทำผ่าน Bluetooth เข้าด้วยกัน...