Galaxy TabPRO 12.2

Samsung เปิดตัว Galaxy NotePRO และ TabPRO 3 รุ่น (12.2, 10.1 และ 8.4 นิ้ว) พร้อมอินเตอร์เฟซใหม่แกะกล่อง

Samsung ได้เปิดตัวผลิตภัฑ์ใหม่ในตระกูล Galaxy Tab และ Note ใหม่โดยใช้ชื่อว่า Galaxy TabPro และ NotePro รวมทั้งหมด 4 รุ่น คือ Galaxy NotePRO 12.2 และ TabPRO 12.2, 10.1 และ 8.4 นิ้ว และที่อาจจะสำคัญที่สุดนั้นถือเป็นการเปลี่ยนอินเตอร์เฟซของ Samsung บนตระกูล Galaxy … [อ่านต่อ]