Topics: Galaxy SL

ชี้ชัด Galaxy Tab Wi-Fi สเปกไม่เหมือน Galaxy Tab 3G

หลังจากที่ Samsung Galaxy Tab Wi-Fi ออกวางขายมาได้ซักพักหนึ่งตั้งแต่ในช่วงงานคอมมาร์ทที่ผ่านมา

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.