Topics: Galaxy S5 Zoom

รูปแรก Galaxy S5 Zoom เผยโฉมส่วนหลังไม่นูนออกมาอีกต่อไป

รูปแรก Galaxy S5 Zoom เผยโฉมส่วนหลังไม่นูนออกมาอีกต่อไป

จุดอ่อนหนึ่งของ Galaxy S4 Zoom นั้นก็คือเลนส์กล้องบริเวณด้านหลังนั้นมีลักษณะนูนออกมา ทำให้เครื่องนั้นมีลักษณะที่ดูไม่เหมือนโทรศัพท์มากนัก แต่ดูรูปแรกของ Galaxy S5 Zoom ที่ปรากฏออกมานั้นปรากฏว่าในส่วนหลังของเครื่องนั้นไม่นูนออกมาเหมือนรุ่นก่อนหน้าแล้ว แต่เลนส์นั้นดูแล้วยังสามารถซูมเข้าออกได้แบบ...