Galaxy S5 LTE-A

รู้อยู่แล้วว่าต้องมา Samsung ออก Galaxy S5 LTE-A มากับจอ QHD, Snapdragon 805

เป็นปกติที่ Samsung จะออก Galaxy S5 สองรุ่นสำหรับประเทศที่ใช้งาน LTE กันแพร่หลายแล้ว กับรุ่นปกติที่มักจะเปิดตัวไปก่อน แต่ในปีนี้ถือว่าค่อนข้างพิเศษกว่าปีอื่นๆ เพราะเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์ประจำปีอย่าง Snapdragon 805 และจอความละเอียด QHD นั้นมีกำหนดออกในช่วงกลางปี ซึ่งไม่ตรงกับวงรอบของปีก่อนๆ มากนักที่เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ในช่วงต้นปี ซึ่งอาจจะเป็นที่น่าเสียดายว่าเครื่องรุ่นที่เปิดตัวไปก่อนนั้นอาจจะเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไฮไลท์ประจำปีได้นานนัก ซึ่ง Galaxy S5 ที่เปิดตัวไปก่อนด้วยจอ 1080p และ Snapdragon 801 นั้นก็เรียกว่าถูก Galaxy … [อ่านต่อ]