Topics: Galaxy S4 LTE-Advanced

Samsung จะออกรุ่นอัพเกรดของ Galaxy S4 เพิ่มการเชื่อมต่อ LTE-Advanced เปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800

BY Sylenth on 11/06/13     Tags: Galaxy S4 LTE-Advanced, Samsung

นอกจาก Galaxy S4 รุ่นที่ตัดโน่นเพิ่มนี่ออกมาจนเต็มไปหมดแล้ว ในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีรุ่นที่อัพเกรดของ Galaxy S4

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.