Topics: Galaxy S4 LTE-Advanced

Samsung จะออกรุ่นอัพเกรดของ Galaxy S4 เพิ่มการเชื่อมต่อ LTE-Advanced เปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800

Samsung จะออกรุ่นอัพเกรดของ Galaxy S4 เพิ่มการเชื่อมต่อ LTE-Advanced เปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800

นอกจาก Galaxy S4 รุ่นที่ตัดโน่นเพิ่มนี่ออกมาจนเต็มไปหมดแล้ว ในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีรุ่นที่อัพเกรดของ Galaxy S4 รุ่นหลักมาโดยมีต่อท้ายรุ่นว่า LTE-Advance ซึ่งก็เพิ่มความสามารถตามชื่อคือรองรับการเชื่อมต่อสำหรับเครือข่าย LTE-Advanced ถือถือเป็นมาตรฐาน 4G อย่างเต็มตัว (ในเชิงเทคนิคแล้ว LTE ยังอยู่ในยุค 3G Transitional แต่ถูกใช้ในเชิงการตลาดว่า...