Topics: Galaxy S Camera

Samsung เตรียมออกของเล่นเสริมกล้องคอมเเพค Android สร้างจาก Galaxy S III

Samsung เตรียมออกของเล่นเสริมกล้องคอมเเพค Android สร้างจาก Galaxy S III

ในยุคที่กล้องคอมเเพคดิจิตอลกับกล้องโทรศัพท์มือถือเริ่มมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน (เเต่ก็ยังห่างกันอยู่บ้าง) ก็ทำให้เราเห็นกล้องจากสมาร์ทโฟนนั้นใช้ทดเเทนกล้องคอมเเพคได้พอสมควรเเต่ฟีเจอร์หรือความสะดวกในการใช้งานนั้นก็ยังมีช่องว่างอยู่บ้าง ซึ่งข่าวในวันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากได้กล้องคอมเเพค...