Topics: Galaxy R

เผยตารางอัพเดทสมาร์ทโฟน Samsung ในไทย: Galaxy S II 3 มีนาคม, Galaxy Note 28 มีนาคม

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนซีรีส์ Galaxy ในไทยมาถึงแล้ว หลังจากที่เมืองนอกหลุดกำหนดการอัพเดท Ice Cream Sandwich

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.