Topics: Galaxy Premier

Samsung Galaxy Premier ขึ้นกล้องอีกครั้ง เผยฝาหลังขาวนวล

BY Sylenth on 28/10/12     Tags: Galaxy Premier, Samsung, ซัมซุง

จากที่มีรูปของเครื่อง GT-I9260 หรือ Galaxy Premier เเบบหน้าตรงออกมาให้เห็นกันเเล้ว คราวนี้ก็มีรูปถ่ายมุมอื่นของ Galaxy Premier

เครื่อง GT-I9260 Galaxy Premier ปรากฏ ไม่ใช่ Galaxy Nexus 2

BY Sylenth on 24/10/12     Tags: Galaxy Premier, Samsung, ss-galaxy

จากที่มีการคาดการไว้ว่าเครื่องรหัส GT-I9260 นั้นคือ Galaxy Nexus 2 เนื่องจาก Galaxy Nexus นั้นใช้รหัสว่า GT-I9250

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.