Topics: Galaxy Note FE

ยังไงพบชื่อ Galaxy Note FE และ Nokia 2 ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของ กสทช.

BY Vivi on 29/09/17     Tags: Galaxy Note FE, Nokia, Nokia 2, Samsung

ก็มีข่าวลือมาสักระยะแล้วว่า Samsung Thailand จะนำเอา Galaxy Note FE  เข้ามาขายในประเทศไทย แต่ล่าสุดไม่ต้องรอข่าวลือใด ๆ

Samsung ประกาศขาย Note 7 ในวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2017 ในจำนวนจำกัดเพียง 4 แสนเครื่องเท่านั้น!!!

BY Vivi on 03/07/17     Tags: Galaxy Note 7, Galaxy Note FE, Samsung

วันนี้ Samsung เกาหลีได้ประกาศวันวางจำหน่าย Galaxy  Note 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในชื่อใหม่ว่า Galaxy Note FE หรือ Fan Edition ในวันที่ 7

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.