Topics: Galaxy IV

ไม่ต้องกลัวแสบตา Galaxy S4 มีแผนภูมิสี สามารถให้ผู้ใช้ปรับโปรไฟล์หน้าจอได้ละเอียดกว่าเดิม

BY Sylenth on 25/03/13     Tags: Galaxy IV, Galaxy S4, Samsung, Samsung Galaxy S4

หลายๆ คนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องจอนั้นอาจจะรู้สึกไม่ชอบกับโปรไฟล์สีจอของ Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.