Topics: Galaxy Grand Lite

Samsung เตรียมออก Galaxy Grand Lite รุ่นรองจาก Grand 2 เจอกันปี 2014

Samsung เตรียมออก Galaxy Grand Lite รุ่นรองจาก Grand 2 เจอกันปี 2014

เรียกว่าตาไม่ฝาดกันอย่างแน่นอนกับมือถือรุ่นใหม่จาก Samsung ที่มีข่าวว่าจะออกมาในชื่อรุ่น Galaxy Grand Lite ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับลดลงมาจาก Galaxy Grand 2 ที่พึ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้ สเปคของ Galaxy Grand Lite นั้นก็เรียกว่าตัดมาจาก Galaxy Grand 2 แบบตรงๆ โดยส่วนที่เหมือนกันนั้นคือมีหน้าจอขนาด 5 นิ้ว ตัวประมวลผลควอดคอร์ความเร็ว...