Topics: Galaxy Express Prime

AT&T เปิดตัวสมาร์ทโฟนสองรุ่นใหม่ Galaxy Express Prime และ Galaxy Express 3!!!

ได้แก่ Galaxy Express Prime และ Galaxy Express 3 สำหรับผู้ใช้บริการ GoPhone โดยสมาร์ทโฟนทั้งสองรุ่นดังกล่าวจะกลายเป็นสมาร์ทโฟนของ Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.