Galaxy Core Advance

Samsung ออก Galaxy Core Advance สมาร์ทโฟน 4.7 นิ้วพร้อมปุ่มกดจริง

Samsung ได้ทำการออกสมารทโฟนใหม่ออกมาอีก 1 รุ่นในชื่อ Galaxy Core Advance ซึ่งเป็นรุ่นต่อจาก Galaxy Core และ Core Plus ที่ออกมาเมื่อต้นปีนี้ ในแง่ของดีไซน์ ส่วนที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือส่วนของปุ่มกดบริเวณส่วนล่างของเครื่องทั้งหมดที่เป็นปุ่มกดที่ต้องใช้แรงกดลงไปจริง ไม่ใช่ปุ่มสัมผัสเหมือนกับที่มือถือส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบันนี้ สเปคของ Galaxy Core Advance นั้นจัดอยู่ในระดับกลาง โดยมากับหน้าจอขนาด 4.7 นิ้ว ความละเอียด 800 x 480 … [อ่านต่อ]