Topics: Galaxy Camera 2

Samsung เปิดตัว Galaxy Camera 2 ก่อนปรากฏโฉมจริงในงาน CES 2014

Samsung เปิดตัว Galaxy Camera 2 ก่อนปรากฏโฉมจริงในงาน CES 2014

ก่อนงาน CES 2014 ที่จะเปิดตัวในวันที่ 7 มกราคมนี้ Samsung ก็ได้เริ่มปล่อยของใหม่ออกมาก่อนด้วย Galaxy Camera 2 ที่มีการอัพเกรดสเปคออกมาตามวงรอบปี โดยในส่วนของภายในนั้นได้อัพเกรดเป็นตัวประมวลผล Quad-Core ความเร็ว 1.6 GHz แบตเตอรี่ขนาด 2000 mAh และหน้าจอ LCD ขนาด 4.8 นิ้วความละเอียด 720p แรมขนาด 2 GB พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 8 GB (ใช้จริง... 

Samsung สานต่อ Galaxy Camera 2 เปลี่ยนจากกล้องคอมแพคเป็น mirroless แทน

Samsung สานต่อ Galaxy Camera 2 เปลี่ยนจากกล้องคอมแพคเป็น mirroless แทน

หลังจากที่ Samsung เพิ่งเปิดตัว Galaxy S4 Zoom ออกไปซึ่งโดยรวมๆ นั้นอาจจะบอกได้ว่ามันเหมือน Galaxy Camera รุ่นแรกแต่เพิ่มความสามารถในการโทรศัพท์เข้าไป ซึ่ง Galaxy Camera นั้นดูเหมือนจะลดความน่าสนใจลงไป ในตอนนี้ก็มีข่าวว่า Galaxy Camera รุ่นสองนั้นจะเปลี่ยนสถานะจากกล้องคอมแพคธรรมดา ไปเป็นกล้องแบบ mirrorless แทน ซึ่งปกติแล้วคุณภาพของกล้องชนิดนี้นั้นถือว่าใกล้เคียงกับ...