Topics: Galaxy Ace Plus

ทายาท Galaxy Cooper! มาแล้ว Galaxy Ace Plus หน้าจอใหญ่ขึ้น เพิ่มซีพียูเป็น 1GHz

***หลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นทายาทอะไรกัน ชื่อดันไม่เหมือนกันอีก ต้องบอกก่อนว่าเมืองนอกนั้น เจ้า Galaxy Cooper

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.