Topics: G Pro 3

ลือ LG ข้าม G Pro 3 เพื่อโฟกัสกับ G4

ลือ LG ข้าม G Pro 3 เพื่อโฟกัสกับ G4

หลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าในปีนี้เรายังไม่เห็น LG Pro 3 กันเพราะถ้าเทียบกับเวลาของปีที่แล้วก็ถือว่าผ่านมาได้ในระยะหนึ่ง แต่สาเหตุที่เราไม่ได้ยินข่าวของเครื่องรุ่นนี้ก็อาจเป็นเพราะ LG ได้ตัดสินใจยกเลิกการพัฒนา LG Pro 3 ไปแล้วนั่นเอง เหตุผลของการเลิกพัฒนานั้นไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ก็ได้บอกว่าเพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปพัฒนา...