Topics: Frank Nouvo

อดีตประธานฝ่ายดีไซน์ Nokia เตือน Apple กำลังเป็นเหยื่อความสำเร็จในอดีตเหมือน Nokia

อดีตประธานฝ่ายดีไซน์ Nokia เตือน Apple กำลังเป็นเหยื่อความสำเร็จในอดีตเหมือน Nokia

Frank Nouvo อดีตประธานฝ่ายดีไซน์ของ Nokia (ตำแหน่งอาจจะเทียบได้กับ Jonathan Ive ของ Apple) ได้ให้สัมภาษณ์ กับ The Australian Financial Review เกี่ยวกับความเห็นของเขาสำหรับความล้มเหลวของ Nokia สำหรับประวัติของ Frank Nouvo นั้นเขาได้ทำงานให้กับ Nokia ตั้งแต่ปี 1989 ในฐานะที่ปรึกษาจากนั้นจึงมาเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปี 2006 ซึ่งเป็นช่วงที่...