Topics: flexible AMOLED

ลือกันว่าสมาร์ทโฟนงอได้ Galaxy Skin จะมาแน่ ปี 2012

ถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงต้นปี Samsung เปิดตัวจอภาพ AMOLED แบบงอได้ ตามมาด้วยคอนเซปสมาร์ทโฟนในชื่อ Samsung Galaxy Skin

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.