Topics: flexible AMOLED

ลือกันว่าสมาร์ทโฟนงอได้ Galaxy Skin จะมาแน่ ปี 2012

ถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงต้นปี Samsung เปิดตัวจอภาพ AMOLED แบบงอได้ ตามมาด้วยคอนเซปสมาร์ทโฟนในชื่อ Samsung Galaxy Skin

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.