Topics: FlashOn

มาทำ BB เราเป็นไฟฉายสวนตัวกันดีกว่า

มาทำ BB เราเป็นไฟฉายสวนตัวกันดีกว่า

แม้ BB จะมีไฟแฟลชมาให้แต่ก็ใช้ได้แค่ตอนถ่ายภาพ ไม่เหมือนยี่ห้อถูกๆที่ใช้เป็นไฟฉายได้ด้วย Continue reading “มาทำ BB เราเป็นไฟฉายสวนตัวกันดีกว่า” »