Topics: Find 5 Mini

ปรากฏเครื่องจริงของ OPPO Find 5 mini หน้าจอประมาณ 4.5 นิ้ว

BY Sylenth on 04/07/13     Tags: Find 5 Mini, OPPO

หลังจากที่มีรูปเพรสของ OPPO Find 5 mini ออกมาและทาง OPPO เองก็ได้ปฏิเสธข่าวไปว่าไม่ได้มีการพัฒนาอยู่จริง

Oppo Find 5 ออกลูกหลานตระกูล Mini เช่นกัน จอ 3.7 นิ้ว ความละเอียดสูงถึง 720p

BY Sylenth on 12/06/13     Tags: Find 5 Mini, OPPO

ช่วงนี้อาจจะถือเป็นเทรนด์ที่สมาร์ทโฟนหลากรุ่นต่างพากันทยอยออกรุ่น Mini

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.