Topics: Final Fantasy Agito

Square Enix ประกาศ Final Fantasy Agito ลง Android และ iOS เป็นเนื่อเรื่องก่อนภาค Type-0

Square Enix ประกาศ Final Fantasy Agito ลง Android และ iOS เป็นเนื่อเรื่องก่อนภาค Type-0

Square Enix ได้ประกาศ Final Fantasy ภาคใหม่ล่าสุดในชื่อ Final Fantasy Agito ลงบน Android และ iOS ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการนำเกมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง (หรืออาจจะเรียกว่าจักรวาล) ของ Fabula Nova Crystallis ที่เป็นเนื้อเรื่องยุคปัจจุบันที่ Square Enix ได้พัฒนาขึ้นมา (เกมที่อยู่ในกลุ่มนี้คือซีรีย์ Final Fantasy XIII, XIII-2, Lighting Returns, Type-0 และ XV ที่พึ่งประกาศไปบน...