Topics: Fiind 5

CyanogenMod 10.1 มีบิลด์สนับสนุนของ OPPO Find 5 แล้ว

CyanogenMod 10.1 มีบิลด์สนับสนุนของ OPPO Find 5 แล้ว

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ใช้ OPPO Find 5 เพราะตอนนี้ทาง CyanogenMod ผู้พัฒนารอมอิสระขวัญใจเครื่องที่ถูกลอยแพได้ประกาศสนับสนุนในการพัฒนา OPPO Find 5 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจากนี้ไปถึงแม้ว่า OPPO จะไม่ทำรอมสนับสนุนต่อก็สามารถหารอมแฟลชได้เอง แต่อาจจะเสียเวลาศึกษาและขั้นตอนการทำตามสมควรเพราะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่เข้าไปยุ่งกับระบบของเครื่อง...