Topics: Fast Charging

Samsung เพิ่มตัวเลือกเปิดปิด Fast Charging ลงใน TouchWiz ที่ทำงานบน Android 6.0 Marshmallow

Samsung เพิ่มตัวเลือกเปิดปิด Fast Charging ลงใน TouchWiz ที่ทำงานบน Android 6.0 Marshmallow

ในปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่เปิดตัวนั้นจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Fast Charging สาเหตุคงเป็นเพราะในขณะนั้นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นั้นยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก โดยเฉพาะในเรื่องระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จแต่ละครั้ง พูดง่ายๆ ก็คือแบตไม่อึด เลยทดแทนด้วยการชาร์จเร็วซะเลย และเมื่อ...