Topics: f/2.4

รูปตัวอย่างกล้องจาก iPhone 4S จาก Apple ว่าที่กล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในตอนนี้

รูปตัวอย่างกล้องจาก iPhone 4S จาก Apple ว่าที่กล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในตอนนี้

จากการเปิดตัวของ Apple iPhone 4 เมื่อวาน นอกจากจะเปลี่ยนไปใช้ตัวประมวลผล Dual Core คือ Apple A5 เหมือน iPad 2 เเล้ว จุดหนึ่งก็คือกล้องของ iPhone 4S ที่ปรับปรุงไปมาก โดยกล้องของ iPhone 4S นั้นมีความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เเละมีค่า f2/4 ซึ่งมีรูรับเเสงมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด คมชัด เเละสีสมจริงมากยิ่งขึ้น ลองไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องของ...