Topics: Exynos 8870

มาจากไหน !!! Lenovo สนใจจะใช้ Exynos 8870 ของ Samsung ในสมาร์ทโฟนของตัวเอง

มาจากไหน !!! Lenovo สนใจจะใช้ Exynos 8870 ของ Samsung ในสมาร์ทโฟนของตัวเอง

ล่าสุดมีข่าวลือที่ยืนยันได้ถึงแผนการเกี่ยวกับ Exynos 8870 ออกมาจาก Weibo เว็บไซต์โซเซียลมีเดียของจีน โดยบอกว่า Lenonvo จะมีการใช้ชิปเซ็ตของ Samsung ในสมาร์ทโฟนของตัวเอง ก่อนหน้านี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา มีข่าวลือออกมาว่า Samsung กำลังพัฒนาชิปเซ็ต Exynos 8870 เพื่อให้สมาร์ทโฟนค่ายอื่นนำไปใช้ โดย Exynos 8870 นั้นจะเป็นชิปเซ็ตที่ถูกลดความเร็วลงจาก...