Topics: ExpressOn QX-100

เลนส์กล้อง Sony บนสมาร์ทโฟนจะใช้ชื่อซีรีย์ว่า ExpressOn ราคาตัวท็อปที่ประมาณที่ 14000 บาท

เลนส์กล้อง Sony บนสมาร์ทโฟนจะใช้ชื่อซีรีย์ว่า ExpressOn ราคาตัวท็อปที่ประมาณที่ 14000 บาท

สำหรับใครที่รอราคาเลนส์เมาท์สำหรับสมาร์ทโฟนจาก Sony ก็คงจะเรียกได้ว่าสมหวังกันแล้ว เพราะทาง SonyAlpha Rumors ได้ออกมาอัพเดทเรื่องราคาของ DSC-QX100 ที่เป็นรุ่นระดับบนสุดที่อยู่ในข่าวที่ออกมาว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 450 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 14400 บาท ซึ่งชื่อจำหน่ายจริงจะใช้ว่า ExpressOn QX-100 ซึ่งคาดว่าตัวเลนส์เมาท์สำหรับสมาร์ทโฟนจาก...