enpirion

Mediatek ซื้อธุรกิจชิปจัดการพลังงานจาก Intel

ปีก่อน Intel ขายกิจการชิปโมเดมมือถือสมาร์ทโฟนให้กับ Apple ไป มาปีนี้ ก็มีการขายธุรกิจชิปจัดการพลังงานชื่อ Enpirion ให้กับ Mediatek ไปอีกส่วน ด้วยมูลค่า 85 ล้านเหรียญ ประมาณ 2.56 พันล้านบาท [อ่านต่อ]