Topics: email

Camera Mic เปลี่ยนปุ่มไมค์ใน iPhone มาเป็นปุ่มชัตเตอร์แทนกันดีกว่า

เชื่อได้เลยว่าหลายๆ คน ที่ซื้อ iPhone มาใช้งาน อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างเรื่องของการถ่ายรูป

ตั้งค่าอีเมลบน Windows Phone 7

BY Sylenth on 26/02/11     Tags: email, phone, setup, windows

อาจจะมีบางท่านได้ครอบครองเป็นเจ้าของเครื่อง Windows Phone 7 กันบ้างแล้ว หรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.