Topics: E7

Nokia สั่งปิดร้านขายทั้ง Online และรายย่อยใน UK พร้อม US web store

Nokia สั่งปิดร้านขายทั้ง Online และรายย่อยใน UK พร้อม US web store

เริ่มเข้าไตรมาส 3 พี่ใหญ่ Nokia ก็เริ่มมีการขยับทันทีครับ โดยล่าสุดได้จัดการสั่งปิดร้านขายมือถือของตนที่เหลืออยู่ใน UK เรียบร้อยแล้ว เหลือไว้แต่เพียงสาขาในสนามบิน Heathrow เท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ แต่ทั้งนี้ยังคงมีส่วนที่ให้บริการเกี่ยวกับตัวเครื่องสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของมือถือ Nokia อยู่เช่นเดิมครับ...