Topics: DxO ONE

DxO ONE กล้องเสริมของ iPhone ความละเอียด 20.2 MP เชื่อมต่อผ่าน Lightning และสามารถถ่ายไฟล์ RAW ได้ !!

BY nayvardar on 05/03/16     Tags: Apple iPad, Apple iPhone, DxO ONE

DxO ONE ถูกเปิดตัวในปีที่แล้วในฐานะที่เป็นกล้องอุปกรณ์เสริมของ iPhone และ iPad ที่นำคุณสมบัติของกล้อง DSLR

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.