Topics: Drive

HTC One, One mini และ One Max ที่ใช้ Sense 5.5 จะได้รับพื้นที่ Google Drive เพิ่มขึ้น 50 GB

BY Sylenth on 26/10/13     Tags: Drive, Google, HTC One, One Max, One mini, Sense 5.5

ถือเป็นเซอร์ไพรส์ของผู้ใช้งาน HTC ตระกูล One ไม่ว่าจะเป็น HTC One, One mini หรือ One Max นั้นจะได้รับพื้นที่ใช้งาน Google Drive เป็น 50 GB

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.