Topics: Doze Mode

Android N เตรียมปรับฟีเจอร์ Doze Mode ให้ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น !!

Android N เตรียมปรับฟีเจอร์ Doze Mode ให้ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น !!

สมาร์ทโฟนในปัจจุบันหากอยู่ในโหมด Sleep ยังถือว่ากินแบตเตอรี่พอสมควรถึงซึ่งบางรุ่นอาจจะมีเวลาในการสแตนบายอยู่เพียง 2-3 วันหากไม่ได้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์ ซึ่งทาง Google ได้คิดค้นการจัดการพลังงานที่ดีกว่า โดยมีชื่อว่า Doze Mode ซึ่งจะอยู่ในระบบฏิบัติการ  Android 6.0 Marshmallow ฟีเจอร์ Doze จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้นจากการควบคุมการใช้พลังงานเบื้องหลังภายในอุปกรณ์...