Topics: Digital Pen

ปากกาของ HTC Flyer มีมูลค่าถึง 2400 บาท!!!

ปากกาของ HTC Flyer มีมูลค่าถึง 2400 บาท!!!

ในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการประกาศถึงราคาวางจำหน่ายของ HTC Flyer รุ่น Wi-Fi ขนาด 32 GB เปิดมาในราคา 499 ดอลาร์สหรัฐ (ประมาณ 14970 บาท) ศึ่งก็อาจจะถือว่าไม่ถูกไม่เเพงสำหรับราคาเเท็บเล็ต เเต่ที่ช็อกโลกกว่าคือราคาของ Stylus ที่อยู่ใน HTC Flyer ต่างหาก เพราะเเปะป้ายราคามาถึง 79.99 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 2400 บาท) เลยทีเดียว นอกจากราคาของปากกานี้...