Topics: CynogenMod

OnePlus One และ HTC Desire 816 ได้ชิม Lollipop แล้วส่งตรงจาก XDA (ยังไม่เสถียร)

ไม่มีอะไรเกินความสามารถจริงๆสำหรับนักพัฒนาที่อยู่บน XDA ที่ล่าสุดได้ปล่อยรอม CyanogenMod 12 ที่มีพื้นฐานมาจาก

ทีม CyanogenMod เผยเตรียมแผนสำหรับ Android 4.1 และรอม CM10 แล้ว

BY ZeroSystem on 07/07/12     Tags: Android, Android 4.1, CynogenMod, JB, Jelly Bean, Jelly Been

ถ้าคุณรู้จัก Android มาระดับหนึ่ง เชื่อได้ว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับชื่อของ CyanogenMod

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.