Cyber-shot

ภาพหลุด : หรือ Sony จะทำ “Cyber-shot” + “Android” + “Smart phone” ??

ก่อนหน้านี้ก็มีการนำ Walkman มาลงในมือถือ Android ไปแล้ว ล่าสุด ได้มีข่าวลือว่า Sony Ericsson จะทำมือถือที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android รุ่นใหม่ [อ่านต่อ]