Topics: Cyber-shot

จะจริงมั้ย ?? ภาพมือถือ Cyber-shot บน Android ออกมาอีกแล้ว

BY ZeroSystem on 24/05/11     Tags: Android, Cyber-shot, Smart Phone, Sony Ericsson

จากในข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภาพหลุดมือถือ Android ในกลุ่ม Cyber-shot จาก Sony Ericsson

ภาพหลุด : หรือ Sony จะทำ “Cyber-shot” + “Android” + “Smart phone” ??

BY ZeroSystem on 12/05/11     Tags: Android, Cyber-shot, Smart Phone, Sony Ericsson

ก่อนหน้านี้ก็มีการนำ Walkman มาลงในมือถือ Android ไปแล้ว ล่าสุด ได้มีข่าวลือว่า Sony Ericsson

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.