Topics: CyangoenMod

ข้อมูลเผย Microsoft สนร่วมลงทุนให้ทีม CyanogenMod เป็นหอกข้างแคร่ Google ต่อไป

ข้อมูลเผย Microsoft สนร่วมลงทุนให้ทีม CyanogenMod เป็นหอกข้างแคร่ Google ต่อไป

ถ้าจะพูดถึงรอมโมของ Android ที่ดัง และมีคนพูดถึงมาก ก็คงจะนึกถึงชื่อ Cyanogen จากทีม CyanogenMod กันแน่ๆ เนื่องด้วยการสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน ทั้งตัวรอมก็มีคุณภาพดี ไหลลื่น ใช้งานง่าย โดยในระยะหลังๆ ทางทีม CyanogenMod ก็เริ่มจะทำให้รอมมีความแตกต่างไปจาก Android เดิมๆ ของ Google มากขึ้น รวมถึงมีการตัดเซอร์วิสบางอย่างของ...