Topics: CPU-Z

CPU-Z มาลงสู่ Android แล้ว ไม่ต้องสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในเครื่องอีกต่อไป

BY Sylenth on 15/06/13     Tags: CPU-Z

การตรวจสอบรายละเอียดของซีพียูบน Android นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.