Topics: Cortex A9

เป็นไปได้ว่าชิป A6 ใน iPhone 5 ไม่ใช่ตระกูลทั้ง Cortex-A9 และ A15 แต่อาจเป็นชิปจากดีไซน์ของ Apple เอง

BY ZeroSystem on 16/09/12     Tags: Cortex A9, Cortex-A15, iPhone 5

นับตั้งแต่งานเปิดตัว iPhone 5 เรื่องชิปประมวลผลเป็นอีกเรื่องที่มีความน่าสนใจมาก

ความคืบหน้าล่าสุดของ Samsung Galaxy S II มาแล้วจ้า

กระแสข่าวของมือถือตัวแรงรุ่นใหม่ของ Samsung อย่าง Samsung Galaxy S II เริ่มมาหนาขึ้นเรื่อยๆ

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.