Topics: COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0

[PR] ใหม่ ! COMMY Auto ID Quick Charge 4.2 A ชาร์จเร็ว เแรง แบตเต็มไว ไม่ต้องรอนาน

[PR] ใหม่ ! COMMY Auto ID Quick Charge 4.2 A ชาร์จเร็ว เแรง แบตเต็มไว ไม่ต้องรอนาน

Adaptor เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญกับสมาร์ทโฟน เพราะว่าต้องทำหน้าที่ชาร์จพลังงานให้กับสมาร์ทโฟนของเรา Adaptor ทั่วไปที่เราใช้อาจจะชาร์จได้ไม่รวดเร็วพอ แต่ Adaptor รุ่นใหม่ล่าสุดของ COMMY จะทำให้ชาร์จได้เร็วกว่า  Adaptor ปกติ COMMY Auto ID Quick Charge 4.2 A มี 2 Port คือ Auto ID และ Qualcomm Quick Charge หลายคนอาจจะสงสัยว่า Auto ID  คืออะไร  Auto ID  ก็คือการปล่อยกระแสไฟอัตโนมัติ... 

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

หนึ่งในฟีเจอร์ที่กลายเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันก็คือ ฟีเจอร์การชาร์จเร็ว (Quick Charge, Fast Charge) ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการชาร์จไฟลงไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะการชาร์จไฟจากแบตเตอรี่ต่ำ ๆ ไปจนถึงช่วง 50 – 60% แต่การที่จะใช้งานฟีเจอร์ชาร์จไฟเร็วได้นั้น จำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว...