Topics: Commart Next Gen 2013

บรรยากาศงาน Commart Next Gen 2013 ของสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

บรรยากาศงาน Commart Next Gen 2013 ของสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ในช่วงปีสองปีหลังมานี้ งาน Commart นอกเหนือจะเป็นงานขายคอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊ก, PC Component และเหล่าอุปกรณ์เสริมทั้งหลายแล้ว สินค้าจำพวกสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมของสินค้าทั้งสองอย่างนั้น ได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของงาน เนื่องด้วยความนิยมใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มากขึ้น ช่วงหลังๆ... 

โปรโมชันสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมในงาน Commart Next Gen 2013

โปรโมชันสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมในงาน Commart Next Gen 2013

ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงาน Commart Next Gen 2013 ที่ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์ ซึ่งในงานนอกเหนือจากจะมีการจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แล้ว กลุ่มของสินค้าโมบายล์เช่นสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และเหล่าอุปกรณ์เสริมก็จะมีมาให้เลือกซื้อด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ก็จะเป็นการรวมโปรโมชันสมาร์ทโฟน,...