Topics: Commart Next Gen 2013

บรรยากาศงาน Commart Next Gen 2013 ของสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ในช่วงปีสองปีหลังมานี้ งาน Commart นอกเหนือจะเป็นงานขายคอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊ก, PC Component

โปรโมชันสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมในงาน Commart Next Gen 2013

BY ZeroSystem on 19/06/13     Tags: Commart, Commart Next Gen 2013, Promotion

ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงาน Commart Next Gen 2013 ที่ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิติ์

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.