Topics: Commart Comtech 2012

แท็บเล็ตราคาถูกและแท็บเล็ตที่น่าสนใจในงาน Commart Comtech 2012

แท็บเล็ตราคาถูกและแท็บเล็ตที่น่าสนใจในงาน Commart Comtech 2012

ในงาน Commart Comtech 2012 ในครั้งนี้ กลุ่มของแท็บเล็ตเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากทั้งฝ่ายผู้ขายที่นำแท็บเล็ตหลากหลายแบรนด์เข้ามาขาย หรือจะเป็นฝ่ายผู้ซื้อที่ให้ความสนใจกับเหล่าแท็บเล็ตมาก โดยเฉพาะกลุ่มของแท็บเล็ตราคาถูกที่ราคาเริ่มต้นเพียงไม่กี่พัน ที่ในงาน Commart Comtech 2012 ครั้งนี้ สามารถหาได้ง่ายกว่าแท็บเล็ตตัวท็อปเสียอีก...