CNET

CNET ในอังกฤษขอนำเสนอวีดีโออนิเมชั่นที่บอกความเป็นมาของ Apple iPhone เพื่อรำลึกถึง Steve Jobs

ด้วยการที่ Steve Jobs ได้จากไปบนโลกใบนี้ ผู้ที่ถือว่าให้กำเนิด iPhone ขึ้นมา ทางสื่อต่างประเทศรายใหญ่อย่าง CNET ก็ถือโอกาสในการทำวีดีโอที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของ Apple iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกจวบจนถึงรุ่นปัจจุบัน [อ่านต่อ]