Topics: CM7

Honeycomb theme บน CM 7 : มาสัมผัสความรู้สึกเเบบ Honeycomb กัน

Honeycomb theme บน CM 7 : มาสัมผัสความรู้สึกเเบบ Honeycomb กัน

ข่าวคราวของ Honeycomb ดูจะมาเเรงเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อ Google ประกาศ OS เวอร์ชั่นใหม่ของ Android ออกมา เเต่จากข้อมูลที่เราทราบมาขณะนี้ตัวของ Honeycomb จะปรากฏอยู่ในรูปเเบบของเเท็บเลทเท่านั้น เเต่ไม่ทีทางหรอกที่เหล่าผู้พัฒนาจะยอมอยู่เฉยๆ ไม่ได้ใช้ตัวจริงขอหน้าตาเหมือนก็ยังดี เหล่าผู้ใช้ Android เองตอนนี้ก็สามารถสัมผัสกับความรู้สึกเเบบ...